OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 11 LIPCA BR. W SPRAWIE OGŁOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE ODBYWANIA PRAKTYKI W APTECE PRZEZ TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO