OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 29 LIPCA 2022 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WYMOGÓW, JAKIM POWINIEN ODPOWIADAĆ LOKAL APTEKI