Ś.P. mgr farm.  Teresa Karczmarek

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność” Emily Dicinson

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  naszej Koleżanki

Ś.P. mgr farm.  Teresy Karczmarek

Żegnamy naszego przyjaciela, osobę zawsze uczynną i życzliwą.

Słowa otuchy i wyrazy szczerego współczucia

RODZINIE i BLISKIM

składają
Prezes, Okręgowa Rada oraz pracownicy Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie

Pogrzeb Ś. P. mgr farm. Teresy Karczmarek odbedzie się w dniu 23.08.2022 r. o godz. 11.00 na cmentarzu Komunalnym w Kołobrzegu.

udostępnij artykuł