PRODUKTY LECZNICZE, DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY WYDANE W MAJU 2024 ROKU DECYZJE PREZESA URPL W SPRAWIE SKRÓCENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU