PROGRAM PILOTAŻOWY PRZEGLĄDÓW LEKOWYCH – ZMIANA ROZPORZĄDZENIA