SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB WSTRZYMYWANIA I WYCOFYWANIA Z OBROTU PRODUKTÓW LECZNICZYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH – OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA