Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U.2022, poz. 1144)

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1144

Na mocy ww. rozporządzenia przedłużono do dnia 31 sierpnia 2022 r. nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza oraz w aptekach.

udostępnij artykuł