Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. 2022 poz. 1817)

Na podstawie ww. rozporządzenia przedłużono do dnia 30 września 2022 r. nakaz zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w budynkach, w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz w aptekach ogólnodostępnych.

udostępnij artykuł